Szkoła Podstawowa w Mokrem
ABSOLWENCI'58

Imię Nazwisko Nazwisko 2 Data ur
Ulica Kod poczt Miejscowość Tel st Tel kom Email
1 Władysław Baran
4.06.1944
Bytnara 15c/14 45-265 Opole 775 441 051 600 093 666 hwbaran@hwbaran.eu
2 Michał Lipiński
3 Józef Łupicki
4 Krystyna Skiba
5 Stefania Szpak
6 Michał Węgrzyn
7 Wojciech Załężny
20.10.1944


8 Maria Żołądek